Iskra logo

O projektu

NAZIV PROJEKTA: ISKRA – Iskustvo kreativnih aktivnosti
KODNI BROJ: UP.02.1.1.03.0145
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 :
Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 :
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Štrigina 1A, 10000 Zagreb
NOSITELJ PROJEKTA:
Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb
PARTNERI:
Pučko otvoreno učilište Obris, Vanje Radauša 19, 34000 Požega
Pučko otvoreno učilište Čakovec, Ulica kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec
Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8, 49210 Zabok
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA:
Međimurska županija, Krapinsko - zagorska županija, Požeško - slavonska županija, Osječko - baranjska županija i Grad Zagreb
TRAJANJE PROJEKTA: 14 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 23. srpanj 2018. - 23. rujan 2019.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 633.349,55 HRK – EU sufinanciranje iz ESF 538.347,12 kuna

Sažetak projekta

Projekt ISKRA – Iskustvo kreativnih aktivnosti uključit će osobe starije od 54 godine s područja Međimurske, Krapinsko – zagorske, Požeško – slavonske, Osječko – baranjske županije i Grada Zagreba, u kulturne i kreativne aktivnosti razvijene u partnerskim organizacijama (Pučko otvoreno učilište Zagreb, Pučko otvoreno učilište Čakovec, Pučko otvoreno učilište Obris i Pučko otvoreno učilište Zabok) zajedničkom suradnjom polaznika i stručnjaka iz područja kulture i umjetnosti koji su stručnim usavršavanjem stekli znanja i vještine za rad sa starijim osobama, a s ciljem stvaranja uvjeta za dugoročni rad s ciljanim skupinama u formi Sveučilišta za treću životnu dob.

Ciljevi projekta

 1. Jačanje kompetencija, stručnih znanja i vještina kulturnih radnika i umjetnika te zaposlenika partnerskih organizacija u području učenja starijih osoba (geragogija) i andragogije za potrebe animacije, organizacije i provedbe kulturnih radionica za osobe starije od 54 godine.

 2. Provedba kulturnih / kreativnih radionica za osobe starije od 54 godine u području likovne i glazbene umjetnosti te fotografije, a u svrhu poboljšanja i povećanja njihovih sveukupnih osobnih vještina kojima će moći prepoznati i dalje razvijati osobne (kreativne) potencijale čime će doprinijeti većoj socijalnoj uključenosti.

Ciljne skupine

POLAZNICI:
Polaznici su osobe starije od 54 godine koje sudjeluju u jednom od 9 kulturnih / kreativnih programa (ukupno 102 polaznika).

STRUČNJACI IZ KULTURE I UMJETNOSTI:
Stručnjaci iz kulture i umjetnosti te zaposlenici partnerskih organizacija sudjeluju u stručnom osposobljavanju za stjecanje stručnih i pedagoških vještina za rad s osobama starijima od 54 godine (ukupno 6 stručnjaka).

KRAJNJI KORISNICI:
Krajnji korisnici su polaznici, stručnjaci iz kulture i umjetnosti, stručnjaci partnerskih organizacija, vanjski suradnici / odgojno-obrazovni djelatnici Pučkih otvorenih učilišta i drugih ustanova za obrazovanje odraslih s naglaskom na one koji rade s polaznicima treće životne dobi, stručna javnost, lokalna zajednica.

Rezultati

 • održana trodnevna radionica stručnog usavršavanja umjetnika, kulturnih djelatnika i zaposlenika partnerskih organizacija u području rada sa starijim osobama. Radionicu su vodila 3 stručnjaka s Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i 3 vanjska suradnika. U stručnom usavršavanju sudjelovalo je 6 stručnjaka iz kulture i umjetnosti.
 • organizirane su i održane 2 radionice fotografije na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb – svaka radionica trajala je 36 školskih sati, a na njoj je sudjelovalo 30 polaznika / starijih osoba
 • organizirana je i održana 1 izložba fotografskih radova na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb
 • organizirane su i održane ukupno 4 likovne radionice u Pučkom otvorenom učilištu Čakovec - svaka radionica trajala je 36 školskih sati, a na njoj je sudjelovalo po 8 polaznika
 • organizirana je i održana 1 skupna likovna izložba na Pučkom otvorenom učilištu Čakovec
 • organizirane su i održane 2 glazbene radionice na Pučkom otvorenom učilištu Obris (jedna radionica je održana u Požegi, a druga u podružnici u Osijeku) – svaka radionica trajala je 36 školskih sati, a na njoj je prisustvovalo 15 starijih osoba
 • organizirana su i održana 2 koncerta u Pučkom otvorenom učilištu Obris (jedan koncert je održan u Požegi, a drugi u Osijeku)
 • organizirana je i održana 1 likovna radionica na Pučkom otvorenom učilištu Zabok – radionica je trajala 36 školskih sati, a na njoj je sudjelovalo 10 polaznika
 • organizirana je i održana 1 likovna izložba na Pučkom otvorenom učilištu Zabok
 • organizirana je i održana velika skupna izložba u sklopu završne konferencije na kojoj su predstavljeni radovi 102 polaznika likovnih i fotografskih radionica te održan koncert 2 grupe polaznika glazbenih radionica
 • izrađeno je specijalno izdanje časopisa “Treća mladost” koje je posvećeno isključivo projektu ISKRA
 • izrađeni su i distribuirani promotivni materijali za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta, organizirane početna i završna konferencija projekta, organizirana promocija na nacionalnim i lokalnim TV postajma, radijima, web portalima i lokalnim glasilima
 • izrađeni su i evaluirani upitnici radi osiguranja kvalitete projekta za polaznike stručnog usavršavanja / stručnjake u kulturi i umjetnosti, za polaznike kreativnih radionica te za članove projektnog tima
 • nabavljena je i korištena oprema za radionicu stručnog usavršavanja te za provođenje fotografskih radionica, likovnih radionica i glazbenih radionica

Kontakti

ISKRA – Iskustvo kreativnih aktivnosti
Natječaj: Kultura i umjetnost 54+

NOSITELJ PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68 / 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 6003 006
www.pou.hr

Kontakt za projekt ISKRA:
Tel. +385 1 6003 055
E-mail: iskra@pou.hr
www.iskra.pou.hr

PARTNERI

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 52 / 40000 Čakovec
Tel. +385 40 395 2361
E-mail: info@pou-cakovec.hr
www.pou-cakovec.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRIS
Vanje Radauša 19 / 34000 Požega
Tel. +385 34 313 400
E-mail: info@pou-obris.hr
www.pou-obris.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK
Kumrovečka 8 / 49210 Zabok
Tel. +385 49 221 183
www.pou-zabok.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2 / 10000 Zagreb
www.min-kulture.hr


POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Štrigina 1A / 10 000 Zagreb
https://zaklada.civilnodrustvo.hr